Afra Zorana
Afra Zorana/CZ/
CMKU/NP/1081/98/00
bon.kód: VAa1,H2- chovná bez vad
plnochrupá, HD A, výborná
X
Bady Darling z Cyklonu Silesia
CH.Bady Darling z Cyklonu Silesia/CZ/
CMKU/NP/1036/98
chovný bez vad, plnochrupý, HD A
CAJC,3xCAC, CACIB, 2xBOB, KV

dat.krytí: 31.01.2002
dat.vrhu:04.04.2002 - 4 psi + 4 feny

1 fena g/hod. sr - CONVALINE/ PL -


FOTOGALERIE VRHU - C

Rodokmen:
ARGO Zborovský Žleb

ANDY Brázdilov

ADAR z Dvorany
ANITA z Dubinského háje
BRITA Gopo BAD Zlatěnka
AJKA z Malej stanice
Afra Zorana AJAX na Závoří ALDO Zlatěnka
COLLY Rudmar
CARA z Dvorany CONDOR z Pyšelky
ALMA Slzavé údolí